Nejčastější otázky a odpovědi

Vyzkoušejte zdarma
Takže budu muset mít zapnutou webkameru celý den a vy mě budete pozorovat?
Ne :-) Kamera je zapnuta pouze ve chvíli, kdy jí to sami povolíte - tedy při spuštění cvičení. Po jeho skončení se kamera vypne.
Budete mě nahrávat?
Ne. Na rozdíl od jiných aplikací FitSit nepracuje s vyhodnocováním uložených snímků nebo videa. Veškeré vyhodnocení probíhá v reálném čase a žádná vizuální data nejsou odesílána pryč z vašeho počítače.
Tak jak to tedy funguje?
Podstata spočívá v tom, že webkamera sleduje horní partie vašeho těla a přiřazuje jim virtuální souřadnice. Tato čísla (nikoli vaše fotografie!) jsou v reálném čase odesílána k vyhodnocení naší technologií, a vy tak získáváte okamžitou zpětnou vazbu pro své držení těla při sezení.
To mám sedět při práci rovně celý den? To není možné, to nedokážu.
Nic není nemožné, ale v tomto případě máte pravdu. Není nutné ani žádoucí, abyste seděli 8 hodin v perfektně napřímené pozici. Během dne je opravdu důležité se pohybovat, ale zároveň se během sedu snažit zaujímat napřímenou pozici. Bohužel většina z nás pouze mění jednu “relaxovanou” pozici za druhou a tím pádem nedochází během dne k aktivaci trupového svalstva.
Jak mi může pomoci, když se budu soustředit a sedět zpříma tak krátce?
Je to jednoduché. Když do vaší osmihodinové pracovní doby vložíte čtyři desetiminutová cvičení, budou vaše svaly pracovat celkem 40 minut - což je délka kratšího fitness tréninku. Pro mnoho z nás bude ale náročné zvládnout na začátku i pouhých několik minut aktivního sezení v kuse. To však pro začátek stačí! Čas, který věnujete svému tělu a kompenzaci sedu můžete postupně zvyšovat. Často i lidé, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám trpí bolestmi zad, což může být způsobeno právě tím, že nepoměr mezi pohybem a sezením zůstává stále velmi výrazný.
Jak FitSit pomáha s držením tela?
Digitální fyzioterapeut FitSit je webová aplikace, která má na starosti správné držení vašeho těla a vyhodnocuje v reálném čase polohu, kterou máte při sezení u počítače. FitSit pomáhá s držením těla, ať už jste kdekoli. Pomůžeme vám nejen k vytvoření návyku, ale také k jeho udržení prostřednictvím upozornění, možnosti naplánovat si trénink a dalších vychytávek. Kromě toho získáte větší motivaci, když uvidíte své denní skóre správného sezení a také analýzu tréninků.
Jak dlouho bych měl využívat FitSit, abych viděl výsledek?
Naším cílem je vytvořit pro vaše tělo návyk zdravého držení těla. To, že se tento návyk tvoří a dostává do podvědomí, poznáte tak, že si držení těla začneme uvědomovat sami - například při chůzi, řízení auta nebo jízdě hromadnou dopravou. V souvislosti s vytvářením nových návyků je často zmiňováno období tří týdnů. Nicméně vytvoření návyku správného držení těla je individuální a závisí na času a úsilí, které do jeho budování vložíte. Chceme si být jisti, že výrazné zlepšení pocítíte, a proto doporučujeme začít 6 minutami denně a postupně se dopracovat alespoň na 40 minut denně během 6 týdnů.
Zůstane tento nový návyk správného sedu se mnou jednou pro vždy?
Tak jako u každého zdravotního návyku, bude velmi záležet na vás. Pokud tohoto impulzu využijete a budete se dál správnému sezení věnovat sami a podporovat ho, pak vám návyk vydrží i bez FitSitu. Pokud ale tušíte, že máte tendenci se rychle vracet do starých kolejí, pak bude lepší zůstat s FitSitem déle, návyk rozvíjet po delší čas a tím si jej více upevnit.
Co když mám webkameru zakrytou/rozbitou?
Bohužel, nedokážeme vyhodnotit vaše držení těla bez funkční a zapnuté kamery.
Bude aplikace fungovat i když mám notebook položený na boku na stole?
V tuto chvíli nebude, protože naše aplikace je schopna vidět pouze dopředu, ale pracujeme na nové verzi, která to umožní! Prozatím musíte notebook umístit před sebe.

Případové studie

Seznamte se s FitSitem ještě blíže, ať jste si jistí, že je pro vás správna volba.

Pět věcí, které je třeba vědět o poruchách páteře souvisejících s prací v EU
Zhruba 3 z 5 pracovníků hlásí muskuloskeletální poruchy, a jsou tak nejčastějším zdravotním problémem souvisejícím s prací v EU. Nejčastějším rizikovým faktorem je právě práce s počítačem.
Vědecké zázemí FitSitu
Podle Dánské studie dlouhodobé sezení není samo o sobě spojeno se vznikem bolestmi dolní části zad. Ta vzniká až v případě, že je sezení trvale kombinováno s nevhodnými polohami.

Váš digitální fyzioterapeut
je vzdálený jen jedno kliknutí

Napadají vás další otázky?

Těšíme se, až na ně odpovíme!